Simpele pagina

Privacyverklaring

Privacyverklaring

De community Keep On Learning is een initiatief /programma van Noordoost Brabant Werkt.

Algemeen
Jouw privacy is voor Keep On Learning van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywetgeving. Dit betekent dat de persoonsgegevens die je met ons deelt veilig bij ons zijn en dat wij zorgvuldig met deze gegevens omgaan. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij dat doen. Heb je hier vragen over, dan kun je contact met ons opnemen via secretariaatnobwerkt@s-hertogenbosch.nl.

Keep On Learning kan de persoonlijke informatie die u verstrekt gebruiken om:

Contactgegevens /NAW-gegevens

Contact met je opnemen - hetzij als antwoord op een vraag of suggestie, documenten, publicaties, enz. naar je te mailen.

 

Registratie

Bevestigen van je registratie op het Keep On Learning community platform.

 

Toekomstig gebruik

Bewaren van je online profiel en voorkeuren voor toekomstige bezoeken aan de site.

 

Deelname groepen

Deelnemen aan elektronische discussiegroepen kan betekenen dat andere deelnemers van de discussiegroep persoonlijke informatie zullen zien die u vrijwillig hebt verstrekt. Voor open discussiegroepen is deze informatie openbaar. Voor gesloten groepen is dit alleen zichtbaar voor de leden in de groep.

Evenementen
Keep On Learning organiseert regelmatig evenementen. Je kunt je voor een evenement aanmelden via een aanmeldlink die wij daarvoor tijdelijk op onze website plaatsen. Wij bewaren jouw gegevens zolang nodig is voor onze dienstverlening.

Informatie te vinden

Je helpen snel informatie te vinden die voor jou relevant is op basis van je interesses, en ons helpen om site-inhoud te maken die voor jou het meest relevant is.

 

Statistieken

Uitvoeren van statistische analyse.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Keep On Learning maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Wil je meer weten over de cookies die wij gebruiken, klik dan hier (hier = een linkje naar de cookieverklaring).

Soorten cookies
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. Het privacybeleid van Google Analytics vind je hier.

Externe links
Op onze website treft je links naar externe websites. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website. Wij hebben hier geen invloed op.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Delen van persoonsgegevens met derden
Keep On Learning verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Keep On Learning blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Keep On Learning neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Beveiligen van persoonsgegevens
Keep On Learning neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via secretariaatnobwerkt@s-hertogenbosch.nl.

Afmelden en je gegevens wijzigen

Je kunt je gegevens op elk moment annuleren of wijzigen door in te loggen op je account en de informatie daar te wijzigen. Je kunt ervoor kiezen om berichten, notificaties en ander materiaal van Keep On Learning te ontvangen. Als je dat doet, heb je de mogelijkheid om op elk moment te stoppen met het ontvangen van dergelijke berichten door in te loggen op hun account op de Keep On Learning community en je contactvoorkeuren aan te passen of door op de afmeldlink onderaan de e-mails te klikken.

Jouw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Keep On Learning en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretariaatnobwerkt@s-hertogenbosch.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen met het uitvoeren van jouw rechten, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. In de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens contact lees je hoe je dit moet doen.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring aan te brengen. Wij raden je daarom aan om regelmatig onze website en de pagina waarop de privacyverklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Contact
Hebt je vragen, opmerkingen en/of klachten over deze privacyverklaring? Dan kun je contact opnemen met ons via secretariaatnobwerkt@s-hertogenbosch.nl.

Noordoost Brabant Werkt, 01-02-2021