Regioschets & Basiscijfers Jeugd 2021 Noordoost Brabant

Met de Basiscijfers Jeugd geven UWV en SBB een actueel beeld van de kansen en mogelijkheden voor jongeren op de regionale arbeidsmarkt en stagemarkt. Niet elke regio is hetzelfde, zoals ook uit de dashboards Basiscijfers Jeugd blijkt. Maar wat speelt er nu eigenlijk in de diverse regio’s? Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs en wat voor initiatieven zijn er om jongeren naar werk dan wel opleiding te begeleiden?
Lees het in de regionale schets voor de regio Noordoost Brabant (bijlage) en via de Dashboards Basiscijfers Jeugd.

 

Bestanden