Duurzame inzetbaarheid

Jos  van Asten
Jos van Asten Noordoost Brabant Werkt • 20 Januari 2021

Werkgevers hebben met duurzame inzetbaarheid een essentiële rol in het vitaal houden van werknemers voor het huidige en toekomstig werk. Dit geldt voor fysieke inzetbaarheid en een goede gezondheid, maar zeker ook op het gebied van een leven lang ontwikkelen. Hoe veranderen de bedrijfsprocessen in de loop der tijd en wat moeten mensen daarvoor bijleren of omscholen? Hoe ontwikkel je als bedrijf een leercultuur, zodat mensen hier op tijd stappen in zetten?  

Doel: Hier delen we kennis, zodat zoveel mogelijk organisaties (en hun werknemers) in de regio stappen zetten in duurzame inzetbaarheid en leercultuur.

 

Bestanden